Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

Ogranci

Ogranci

Ogranci Konak

Adresa: Miloša Obrenovića 182
Tel: 011/8721-129
Radno vreme:
Pon-pet: od 08:00 do 20:00
Subotom: od 08:00 do 14:00

Biblioteka

Organizaciono, Konak je podeljen na: Pozajmno odeljenje, Naučno odeljenje sa čitaonicom u kojoj ima 60 čitalačkih mesta, Odeljenje periodike i Zavičajno odeljenje. Knjižni fond broji oko 60.000 bibliotečkih jedinica koje se nalaze u slobodnom pristupu, a čine ga: fond monografskih publikacija, fond serijskih pubikacija (novine i časopisi), fond neknjižne građe: kartografska i audio-vizuelna građa i sitan bibliotečki materijal (razglednice, fotografije, plakati i sl.).

Zgrada

„Konak je sagradio imućni trgovac Dimitrije Mihailović, kum i poslovni ortak kneza Miloša. Zgrada je pravougaone izdužene osnove, zidana u bondručnom konstruktivnom sistemu sa ispunom od opeke. Jednom fasadom okrenuta je čaršiji, a drugom, sa tremom i dvospratnom kolonadom sa arkadama, prema prostranom dvorištu. U prizemlju su bili dućani i zanatske radnje a spratni deo služio je za stanovanje. Arhitektonska koncepcija, raspored prostora, njegova namena, kao i stilska obrada celog konaka, karakteristični su za način života, shvatanja i ukus ne samo obrenovačke nego uopšte srpske trgovačke sredine u prvoj polovini XIX veka“. (Kulturna riznica Srbije, sastavio i uredio Jovan Janićijević, IDEA, Vojska, Dobrotvor, Beograd, Novi Sad, 1996, str. 277).

Kao kulturno-istorijski spomenik, Konak je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Od 1974. godine, u njemu je smeštena biblioteka.

Više o istorijatu zgrade: brošura Zavoda za zaštitu spomenika u pdf-u, dostupna je na: http://www.bibliotekaobrenovac.org/dokumenti/domporodicemihailovic.pdf


Ogranci Ogranak Rojkovac

Adresa: Kralja Milutina 15a
Tel: 011/8757-052
Radno vreme:
Pon-pet: od 08:00 do 20:00
Subotom: od 08:00 do 14:00

Osnovan je 2005. godine
Knjižni fond: 14. 500 bibliotečkih jedinica (monografske publikacije iz oblasti književnosti, stručne i naučne publikacije i knjige za decu).
Računar sa pristupom internetu.
Čitalačkih mesta 10


Ogranci Ogranak u SKC-u

Adresa: Kralja Aleksandra I, 5
Tel: 011/8727-454
Radno vreme:
Pon-pet: od 08:00 do 20:00
Subotom: od 08:00 do 14:00

Osnovan je 1984. godine.
Knjižni fond: 26. 900 bibliotečkih jedinica (monografske publikacije iz oblasti književnosti, stručne i naučne publikacije i knjige za decu).
Računar sa pristupom internetu.
Čitalačkih mesta: 5.


Ogranci Ogranak Pavle B. Nikolić

Adresa: Miloša Obrenovića, 114
Tel: 011/8727-733
Radno vreme:
Pon-pet: od 08:00 do 20:00
Subotom: od 08:00 do 14:00

Osnovan je 2011. godine.
Knjižni fond: 7. 7000 (monografske publikacije iz oblasti književnosti, stručne i naučne publikacije i knjige za decu).
Računar sa pristupom internetu.
Čitalačkih mesta 8.


Ogranci Stubline

Adresa: OŠ Živojin Perić, Valjevski put bb, Stubline
Tel: 011/7791-303
Radno vreme:
Pon-pet: od 08:00 do 15:00

Osnovan je 1965. godine.
Knjižni fond: 4.800 bibliotečkih jedinica (knjige za decu i knjige za odrasle)
Računar sa pristupom internetu