Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

O nama

O nama

O BIBLIOTECI:

Misija bibliotekara ne sme poći od čoveka koji je vrši, od njegovog ukusa, radoznalosti, podesnosti, kao ni od apstraktnog ideala koji bi pretendovao da jednom za svagda definiše pojam biblioteke, već od društvene potrebe kojoj vaša profesija služi.
Hoze Ortega i Gaset: Misija bibliotekara

Biblioteka „Vlada Aksentijević“, danas, pored centralne zgrade, ima i četiri aktivna ogranka (u SKC-u, na Rojkovcu, u Stublinama i „Pavle B. Nikolić“).

Fond biblioteke, zadnjih godina, značajno je obogaćen povećanim nabavkama knjiga, ali i audio-vizuelnom građom i multimedijalnim publikacija. To je zahtevalo uvođenje adekvatne opreme za korišćenje svih vrsta građe.
Kao svojevrstan informaciono-kulturno-obrazovni centar Obrenovca, biblioteka članovima omogućava i besplatno korišćenje interneta. Posebna pažnja posvećena je organizaciji pratećih programa (uglavnom samostalno, a ponekad u saradnji sa drugim institucijama): izložbi, predavanja, koncerata, prezentacija, predstava, radionica.

Naročito treba naglasiti da je biblioteka osnivač i organizator nekoliko manifestacija: književne nagrade „Biblios“, Konkursa za bajku, Noći muzeja i Dana evropske baštine.

U konaku se nalazi i spomen-zbirka obrenovačkog slikara Vojislava Stamenića. Kolekcija se sastoji od osam slika koje su nastale između 1983. i 1993. godine, u SAD-u.