Radno vreme pon-pet: od 08:00 do 20:00 subotom: od 08:00 do 14:00

Радно време

Радно време

Огранци Конак

Адреса: Милоша Обреновића 182
Тел: 011/8721-129
Радно време:
Пон-пет: од 08:00 до 20:00
Суботом: од 08:00 до 14:00

Библиотека

Организационо, Конак је подељен на: Позајмно одељење, Научно одељење са читаоницом у којој има 60 читалачких места, Одељење периодике и Завичајно одељење. Књижни фонд броји око 60.000 библиотечких јединица које се налазе у слободном приступу, а чине га: фонд монографских публикација, фонд серијских пубикација (новине и часописи), фонд некњижне грађе: картографска и аудио-визуелна грађа и ситан библиотечки материјал (разгледнице, фотографије, плакати и сл.).

Зграда

„Конак је саградио имућни трговац Димитрије Михаиловић, кум и пословни ортак кнеза Милоша. Зграда је правоугаоне издужене основе, зидана у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке. Једном фасадом окренута је чаршији, а другом, са тремом и двоспратном колонадом са аркадама, према пространом дворишту. У приземљу су били дућани и занатске радње а спратни део служио је за становање. Архитектонска концепција, распоред простора, његова намена, као и стилска обрада целог конака, карактеристични су за начин живота, схватања и укус не само обреновачке него уопште српске трговачке средине у првој половини XИX века“. (Културна ризница Србије, саставио и уредио Јован Јанићијевић, ИДЕА, Војска, Добротвор, Београд, Нови Сад, 1996, стр. 277).

Као културно-историјски споменик, Конак је под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда. Од 1974. године, у њему је смештена библиотека.

Више о историјату зграде: брошура Завода за заштиту споменика у пдф-у, доступна је на: http://www.bibliotekaobrenovac.org/dokumenti/domporodicemihailovic.pdf


Огранци Огранак Ројковац

Адреса: Краља Милутина 15а
Тел: 011/8757-052
Радно време:
Пон-пет: од 08:00 до 20:00
Суботом: од 08:00 до 14:00

Основан је 2005. године
Књижни фонд: 14. 500 библиотечких јединица (монографске публикације из области књижевности, стручне и научне публикације и књиге за децу).
Рачунар са приступом интернету.
Читалачких места 10


Огранци Огранак у СКЦ-у

Адреса: Краља Александра I, 5
Тел: 011/8727-454
Радно време:
Пон-пет: од 08:00 до 20:00
Суботом: од 08:00 до 14:00

Основан је 1984. године.
Књижни фонд: 26. 900 библиотечких јединица (монографске публикације из области књижевности, стручне и научне публикације и књиге за децу).
Рачунар са приступом интернету.
Читалачких места: 5.


Огранци Огранак Павле Б. Николић

Адреса: Милоша Обреновића, 114
Тел: 011/8727-733
Радно време:
Пон-пет: од 08:00 до 20:00
Суботом: od 08:00 do 14:00

Основан је 2011. године.
Књижни фонд: 7. 7000 (монографске публикације из области књижевности, стручне и научне публикације и књиге за децу).
Рачунар са приступом интернету.
Читалачких места 8.


Огранци Стублине

Адреса: ОШ Живојин Перић, Ваљевски пут бб, Стублине
Тел: 011/7791-303
Радно време:
Пон-пет: од 08:00 до15:00

Основан је 1965. године.
Књижни фонд: 4.800 библиотечких јединица (књиге за децу и књиге за одрасле)
Рачунар са приступом интернету